morimichi

植物ごよみ

2019年5月31日

ホソバシロスミレ

道路沿いにホソバシロスミレが咲いていました。

(久万高原町 2019/05/30) khashigoe


関連記事